Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Efter en extremt utdragen regeringsbildningsprocess kunde Stefan Löfven idag äntligen läsa upp regeringsförklaringen och presentera sin nya regering.

 

Regeringsförklaringen bygger i hög utsträckning på den överenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det innebär att det finns mer progressiv politik än vad många kommentarer från både vänster och höger hittills har gett vid handen:

 

 

– kampen mot högerextremism och rasism; och tydligt ställningstagande för en engagerande demokrati, pluralism och respekt för de mänskliga rättigheterna

– en stark ekonomi

– höjd pension och slopad pensionärsskatt

– första stegen mot en familjevecka

– krafttag mot klimatförändringarna och miljöförstöring

– ökade satsningar på forskning och innovationer

– mycket kraftfulla infrastrukturinvesteringar, bl a på järnvägsunderhåll, punktligare tågtrafik, höghastighetståg, bredband m m

– ökat bostadsbyggande med utvecklat investeringsstöd

– stärkt strandskydd i exploaterade områden och uppluckrat strandskydd i oexploaterade områden på landsbygden

– etableringsjobb för att stärka integrationen för nyanlända

– integrationsår/svensk nystart införs med utbildningssatsningar för nyanlända

– EBO görs om för att minska segregationen

– kraftfulla satsningar på kompetensutveckling och omställningsutbildning för att fler ska kunna ta de jobb som växer fram

– mer generöst studiemedelssystem för äldre

– Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

– högt bistånd: 1% av BNI

– ingen vapenexport till Jemen

– stopp för nya religiösa friskolor

– krafttag mot hedersförtryck

– statlig skola och tioårig skola ska utredas

– mobbing ska motverkas och studiero stärkas (bl a genom mobilförbud på lektionerna)

– läsa-skriva-räkna garantin förverkligas

– minskade barngrupper i förskolan

– stärkt stöd till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– högpresterande elever ska kunna läsa på en högre nivå

– kraftfull sjukvårdssatsning

– återupprättad och förbättrad LSS

– fri entré på statliga muséer

– en ny internationell konferens mot antisemitism

– en fortsatt och stärkt feministisk utrikespolitik

– stärkta insatser mot brottslighet

– skärpta insatser mot sexuellt våld och utnyttjande

– skärpt lagstiftning mot terrorism

– fortsatt militär alliansfrihet

– familjeåterförening också för krigsflyktingar – men fortsatt tillfällig asyllag i två år

 

 

… och så vidare.

 

 

Samtidigt finns det – utifrån ett jämlikhetsperspektiv – ett antal högst problematiska förslag i överenskommelsen och regeringsförklaringen: borttagande av värnskatten, stopp för vinstbegränsningar i välfärden, förändringar av arbetsrätten, fler privata aktörer inom arbetsförmedlingen, att etableringsjobb m m även ska kunna gå till företag utan kollektivavtal och friare hyressättning. Många av dessa är tunga förändringar – ibland av systemförändrande karaktär. De är också ofta ideologiskt viktiga frågor längs höger-vänsterskalan.

 

 

För att hantera effekterna av dessa – och göra det bästa av de positiva satsningarna i regeringsförklaringen – kommer det att vara helt avgörande att ha bra ministrar. Därför är vissa delar av den nya regeringen särskilt intressanta:

 

 

– Att Magdalena Andersson fortsätter som finansminister skapar goda förutsättningar för att de förändringar av skatterna som är aviserade i överenskommelsen kommer att kunna utformas på ett så fördelningsmässigt acceptabelt sätt som möjligt, bland annat genom höjd kapital- och miljöbeskattning.

 

 

– De utmaningar som digitaliseringen, automatiseringen, robotiseringen och AI kommer att innebära för arbetsliv, välfärd och samhällsliv kan inte betecknas som annat än en flodvåg, som vi hittills bara har insett små delar av. Att en tung partiföreträdare som Anders Ygeman får ansvar för dessa är särskilt intressant.

 

 

– Skolan står enligt överenskommelsen – och verkligheten – inför stora förändringar. Att utreda ett statligt huvudmannaskap och en tioårig skolgång är utifrån ett jämlikhets- och kunskapsperspektiv mycket intressant. Det är därför viktigt att Socialdemokraterna nu har återtagit kontroll över skolfrågorna också i regeringen. En jämlik och kunskapsinriktad skola är förutsättningar för ett mer jämlikt och utvecklande samhälle.

 

 

– Hans Dahlgren har varit extremt tung internationell rådgivare till Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson och Stefan Löfven. Att han nu får ansvar för att hantera  Sveriges roll i EU:s framtida utveckling lovar gott. Här saknas inte utmaningar: Brexit, handelskonflikt med USA, unionens inre slitningar med Ungern, Polen och Italien som högerextrema och Putinflörtande medlemsstater samt migrations- och klimatutmaningarna. To name but a few.

 

 

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden