Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sjukvården är väljarnas viktigast valfråga visar DN/Ipsos februarimätning. Tillsammans med migration, kriminalpolitik och integration stod också sjukvården i fokus när Sverigedemokraterna släppte sin valplattform i mitten av februari. Inget av områdena överraskar. Migrationspolitiken, ”stoppa allt asylmottagande”, och en hårdare kriminalpolitik, ”vårt land mår inte bra”, är vad som får partiets nationalistiska hjärta att slå.

Inte heller är det förvånande att sjukvårdsfrågorna lyfts. I maj 2017 sa Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna ska bli ”vårdpartiet i Sverige”. Att locka offentligt anställda, framförallt kvinnor, till Sverigedemokraterna är en del av partiets strategi. På en scen under Almedalsveckan 2017 förklarade Mikael Eskilandersson (SD) att frågor som rör välfärd, omsorg och skola är frågor som kvinnor bryr sig om. På samma scen påstod SD ledamoten Paula Bieler och sa att partiet måste bli bättre på att använda känslor för att attrahera kvinnor.

Sverigedemokraternas politik är tänkt att tilltala kvinnor, men jämställdhets- och familjepolitiken tål att titta närmare på.

Partiets barnpolitiska inriktningsprogram från 2015 betonar kärnfamiljens fostrande roll och hävdar att medfödda skillnader mellan män och kvinnor bör respekteras. Sverigedemokraterna menar att de manliga och kvinnliga egenskaperna kompletterar varandra och att barn därför bör ha rätt till både en mamma och pappa i sina liv.
Under partiets landsdagar 2017 presenterades också en motion som föreslog att ett barn ”i huvudsak” bör vara med sin mamma de första tre åren, och att detta bör skyddas i grundlagen. Eftersom Sverigedemokraterna påstår att män och kvinnor har olika biologiska egenskaper menar partiet även att män och kvinnor ska ha olika roller i familjen.

Tankesmedjan Tiden presenterade i slutet av februari rapporten ”Arbetarparti eller arbetarfiende? En granskning av Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik”. Rapporten diskuterar ett urval av Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska förslag, bland annat partiets konsekventa motstånd mot aktiva politiska insatser som syftar till att öka jämlikheten och jämställdheten både i hemmet och på arbetsmarknaden.I stället för särskilt reserverade dagar i föräldraförsäkringen vill Sverigedemokraterna ge föräldrar full frihet och eget ansvar att fördela föräldraförsäkringens dagar. Ett sådant förslag skulle med största sannolikhet leda till ett mindre jämt uttag av föräldraförsäkringen.

Politiskt blir Sverigedemokraternas budskap tydligt: staten ska hålla sig borta från familjens angelägenheter. Aktiva politiska åtgärder som syftar till att öka jämlikheten och jämställdheten mellan kvinnor och män bäst undvikas.

Samtidigt föreslår SD att alliansregeringens vårdnadsbidrag återinförs. Vi vet idag att vårdnadsbidraget var ett fullständigt misslyckande. I kommuner som införde möjligheten till vårdnadsbidrag valde enbart fyra procent av föräldrarna med barn i åldrarna ett till tre år att använda bidraget. Över 90 procent av dem var kvinnor. När bidraget slopades av regeringen Löfven 2016 var det för att bidraget var dåligt för kvinnors ekonomi, det försvårade för kvinnor på arbetsmarknaden, och det förstärkte en familjepolitik där kvinnor stannar hemma med barnen medan männen förvärvsarbetar. Kombinera SD:s förslag om att återinföra vårdnadsbidraget med partiets motion om att kvinnor ska ta huvudansvaret när barnen är små och förslaget om slopade ”pappamånader” och ett förlegat husmorsideal gör sig påmint. Konsekvensen av SD:s högervridna familjepolitik tillsammans med partiets social-konservativa och mossiga kvinnosyn är en skrämmande framtidsvision.

När andra vågen-feministen Carol Hanischs myntade slagorden ”det privata är politiskt” var det just hierarkiska och patriarkala strukturer inom kvinnors privata sfär hon ville belysa. Hanisch gjorde tydligt att privata problem, till exempel en ojämn fördelning av hushållsarbetet, kräver kollektiva politiska lösningar, till exempel reserverade dagar i föräldraförsäkringen. Det är genom moderna och modiga reformer vi kan öka den generella jämställdheten och minska könsmaktsordningen. Inte genom att som SD använda politiken för att vrida tillbaka klockan.

Hemma hos herr och fru Sverigedemokrat tar kvinnan hand om barnen och maten står på bordet när mannen kommer hem från jobbet. Sverigedemokraterna försöker locka till sig kvinnliga väljare genom att utmåla sig som vårdpartiet i Sverige, och partiet för starka familjer. Men Sverigedemokraterna står inte för en politik som är förenlig med ett jämställt samhälle.