Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Möjligheten att satsa handlar mer om politisk vilja och mod än om finansiellt utrymme, skriver Monika Arvidsson, utredningschef Tankesmedjan Tiden, i dag på Dagens Arena.

Läs mer