Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den vänsterradikala populismen är problematisk. En ohållbar ekonomisk politik och ett antipragmatiskt förhållningssätt skulle skapa sämre förutsättningar för jämlikhet och frihet, och på sikt drabba de sämst ställda i samhället. Förnyelsen bör i stället handla om en ambitiös jämlikhetssträvan, hållbarhet och ett tydligt frihetsperspektiv, skriver Daniel Färm på DN Debatt den 19 mars 2019.