Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ny chefredaktör för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden blir Erik Nises. Nises har tidigare varit journalist på bland annat Aftonbladet och har de senaste åren arbetat som pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Tiden startades 1908 av Hjalmar Branting, och är idag den enda socialdemokratiska idétidskriften som fortfarande ges ut. Tidningen publicerar idédebattartiklar, reportage, intervjuer, analyser och kulturartiklar.

– Vi gör nu en nysatsning på Tiden, och är glada att Erik Nises kommer att ansvara för den. Många av de texter som publiceras i Tiden ska på ett tydligare sätt lyftas in i såväl den interna idédebatten inom arbetarrörelsen som det offentliga politiska samtalet. Erik Nises har god förståelse för både journalistiken och politiken, och kommer att kunna se till att Tiden läses av fler som är intresserade av socialdemokratins vägval, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden, som ger ut tidskriften Tiden.

-Tiden ska vara den centrala platsen för socialdemokratisk idéutveckling och ta större utrymme i samhällsdebatten genom att utveckla både innehållet och den digitala närvaron, säger Erik Nises.

-Tiden ska vara jordnära, spegla den politiska verkligheten i hela landet och ha ett tydligare fackligt perspektiv. Samtidigt ska den vara spännande att läsa. Det borde egentligen inte vara så svårt. Trots ett lågt valresultat är socialdemokraterna faktiskt återigen mittpunkten i Sveriges politiska solsystem och efter den utdragna regeringsbildningen finns ett uppdämt behov av idédebatt. Alla som vill förstå svensk politik kommer att behöva följa arbetarrörelsens vägval noga. De kommer att behöva läsa Tiden helt enkelt, säger Erik Nises.

Erik Nises tillträder den 1 februari. Nästa nummer av Tiden kommer inför partikongressen, den 19 mars.

Vid frågor, kontakta Erik Nises 072-3198219 på eller Daniel Färm på 070-6501209.

Tidigare chefredaktörer (urval):

Hjalmar Branting

Rickard Sandler

Nils Karleby

Ernst Wigforss

Kjell-Olof Feldt

Gunnar Myrdal

Björn von Sydow

Gustav Möller

Jan O Karlsson

Pierre Schori

Anna Hedborg

Gunnar Fredriksson

Anne-Marie Lindgren

Olle Svenning

Nina Wadensjö

Tommy Svensson

Daniel Suhonen

Jesper Bengtsson