Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Enkla jobb är en väg in till mer kvalificerade jobb för ungdomar med svensk bakgrund. Men bland utlandsfödda håller argumenten inte – särskilt inte för kvinnorna, skriver ­Lina Stenberg på SvD Näringsliv Debatt 16 december 2016.

Läs artikeln här.