Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

De västerländska demokratierna står inför ett gemensamt säkerhetshot: utländska och inhemska försök att underminera demokratins processer. Målet kan delvis vara att påverka valresultat, men framförallt att destabilisera den demokratiska samhällsmodellen på ett övergripande plan.

För att möta påverkansförsök krävs ökad förståelse och kunskap bland det öppna och demokratiska samhällets aktörer: från de politiska partierna och myndigheter till intresseorganisationer och massmedier. Att höja kunskapsnivån kring detta säkerhetshot är en angelägenhet för samhället i stort.

Därför arrangerar den liberala och näringslivsorienterade tankesmedjan Frivärld och S-tankesmedjan Tiden idag tillsammans ett seminarium om hur vi värjer oss mot påverkansförsök med flera ledande internationella och svenska experter.

– Samhällets motståndskraft mot destabiliserande informationsoperationer ska inte koka ner till ideologi eller politisk inriktning. Värnandet av demokratins fundament står över politisk positionering, säger Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld.

– För 77 år sedan – under brinnande världskrig – blev En svensk tiger ett uttryck för en ökad medvetenhet om främmande makters informationsinhämtning i Sverige. Idag ser läget annorlunda ut, och det behövs kanske ingen statlig kampanj. Men vi ser ökade behov av att möta dagens hot från främmande makter: cyberattacker, desinformation, påverkanskampanjer och försök att destabilisera och undergräva den svenska demokratins grunder. Det är viktigt att de svenska politiska partierna står enade inför detta hot.

Mer information om seminariet och anmälan nedan.

Tampering with the Swedish elections? Media and Foreign Information Operations

This fall, parliamentary elections are to take place in Sweden, whereas the U.S. is holding mid-term elections. Will Russia and other foreign actors try to influence the election processes? How is social and traditional media being targeted by information operations? What lessons can be learned – throughout Europe and North America, on how to counter these efforts? And what measures can Sweden and the U.S. take in order to be better prepared?

These are some of the issues that will be discussed at an open seminar with prominent international and Swedish experts. The seminar is co-organized by Frivärld, a foreign policy-oriented center-right think tank and Tankesmedjan Tiden, a Social Democratic labourbased think tank.

Participating experts:

  • Laura Rosenberger- Director of the Alliance for Securing Democracy and Senior fellow at The German Marshall Fund of the United States (GMF)
  • Richard Ledgett – former Deputy Director at the National Security Agency (NSA) in the United StatesComments from:
  • Patrik Oksanen, political editor at Hela Hälsingland (Center Party aligned)
  • Mikael Tofvesson is acting deputy head of Coordination and Operations department at the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)Time: April 17 at 17.30-19.00.
    Place: Norra Latin, Musiksalen, Stockholm.
    Registration: Via form here.There number of seats is limited, please register in time. The seminar is free of charge, but there is a fee (SEK 200) for those who register and don’t show up.