Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det nya digitala engagemanget, de nya sociala rörelserna och de äldre rörelserna måste börja dra nytta av varandra. De förenas av en vilja att förändra det samhälle vi lever i. Men partier och gamla rörelser är nästan alltid sist på bollen, och de nya rörelserna har en skepsis mot de gamla. Hur överbygger man denna misstänksamhet? Ladda ner här