Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Företrädare för den nordiska arbetarrörelsen, SAMAK, skriver på Aftonbladet debatt (160114) att vi måste värna om de grundläggande pelarna i de nordiska modellerna, och att det är avgörande för om vi klarar oss bättre än omvärlden. Att det är en riktig analys och en korrekt slutsats har de forskningsstöd för.

På måndag 18 januari kommer Tone Flötten, från norska forskningsinstitutet Fafo till Stockholm för att delta i ett seminarium arrangerat av Tankesmedjan Tiden. Tillsammans med forskaren Tomas Berglund och LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin, kommer hon att diskutera hur det är ställt med de nordiska modellerna. Det hon lutar sig mot är en studie framtagen av en internationellt sammansatt grupp forskare. I rapporten ”Den nordiska modellen fram till 2030. Ett nytt kapitel.  kommer man fram till att de nordiska ekonomiernas resultatinriktade samarbetsmodell och strävan efter jämlikhet är modellernas styrka och det som skiljer oss från övriga världen.

Globalisering och politiska förändringar har dock förändrat och i vissa fall försämrat förutsättningarna för hur väl våra modeller fungerar i dag. Vi kan inte förvänta oss lika goda resultat framöver, om vi inte vårdar och uppdaterar modellerna utifrån dagens och framtidens utmaningar. Görs inte det menar forskarna, att det snart kommer synas i sämre prestationer för både tillväxt och välfärd.

Många utmaningar är gemensamma. Till exempel den demografiska utvecklingen, inslag av lönedumpning via utnyttjande av migranter, hög internationell kostnadspress för företagen, hög arbetslöshet och minskad facklig medlemsanslutning. Rapporten visar att Sverige i många avseenden presterar sämre än våra grannar. Det gäller ungdomsarbetslöshet, inkomstjämlikhet, arbetslöshetsförsäkring och skolresultat.

Sydsvenska Dagbladet skriver på ledarplats 160115 att arbetarrörelsen visserligen varit drivande i välfärdsmodellen, men att rörelsens framgång bygger på ett brett samarbete över blockgränser och med näringslivet. Det är sant men också en anledning till oro. Det senaste decenniet har dialogen mellan politiken och parterna på arbetsmarknaden falnat, både i de nordiska länderna och inom EU. Det är en följd av hög arbetslöshet som pressar tillbaka löntagarsidan men också en följd av politiska vägval. Den som ytterligare vill pressa tillbaka arbetstagarkollektivets position borde tänka på att om en part försvagas, då försvagas också partsmodellen som helhet, vilket ger en sämre samhällsekonomisk prestation på lång sikt.

Höga ambitioner för generell välfärd kombinerat med en hög konkurrensförmåga är de nordiska modellernas affärsidé. Det har visat sig genom åren också vara en idé som fungerar utmärkt – väl värd vård och omsorg.
Monika Arvidsson, utredningschef Tankesmedjan Tiden.

Läs mer om seminariet och anmäl er  här