Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Hur ska socialdemokratin ta sig an vår tids stora ödesfråga: den allt mer akuta klimatkrisen? Tankesmedjan Tiden har under hösten initierat ett idéutvecklingsarbete om klimatet. Resultatet, antologin ”Tiden rinner ut”, är ett försök att formulera arbetarrörelsens svar på klimatkrisens många svåra frågor. Antologin består av fyra delar författade av starka röster inom arbetarrörelsen. Delarna behandlar nedanstående frågor:

– Emilia Bjuggrens kapitel: Hur kan kraftfulla klimatinvesteringar för att stärka omställningen finansieras?
– Emil Bustos och Elis Örjes kapitel: Är en omprövning av delar av energipolitiken nödvändig?
– Kajsa Borgnäs kapitel: Hur kan industrin ställa om utan att tappa i konkurrenskraft?
– Torsten Kjellgrens kapitel: Hur ska socialdemokratin hantera de intressekonflikter som stärks när idé- och politikutvecklingen behöver präglas mer av hållbarhet?

Boken kan beställas här!

Den 10:e december gick boksläppet gå av stapeln. Kapitelförfattarna presenterade sina slutsatser och förslag, och sedan följde en paneldiskussion med:

– Johan Hall, ansvarig för klimat-, miljö- och energifrågor på LO
– Malin Larsson (S), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet
– Kalle Sundin, initiativtagare till tankesmedjan Gröna Folkhemmet
– Johanna Salmi, civilingenjör inom hållbar samhällsplanering och initiativtagare till kampanjen 20% Klimatvarning
– Karim Jebari, forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Se gärna seminariet i efterhand här.