Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Replik publicerad i Dagens Samhälle den 29/8 2018.

Timbro kallar Socialdemokraternas nya vallöfte om en föräldravecka för ett lyxbidrag. Det är anmärkningsvärt och verklighetsfrånvänt. Förslaget svarar upp mot ett tydligt behov i samhället: hur föräldrar till över en miljon småbarn, tweenies och tonåringar ska kunna kombinera ett familjeliv med ett yrkesliv.

Att Timbro kallar detta Netflixtimmar är inte seriöst. Föräldrar kämpar hårt med att få vardagen att gå ihop och konsekvenserna är stora i form av sjukskrivningar och utbrändhet. Uppfinningsrikedomen att lösa pusslet är stor och svårast har ensamstående eller de med yrken där man inte kan ta med barnen till jobbet eller jobbet hem till barnen. Det kostar ofta på både ekonomiskt och på andra sätt och olika familjer har radikalt olika förutsättningar att lösa problemet. Även sjuksköterskor, poliser och byggnadsarbetare vill ha tid med sina barn. Därför är Socialdemokraternas nya vallöfte om en extra veckas ledighet är ett bevis för att partiet har lyssnat in ett problem som vanliga barnfamiljer möter i vardagen.

Dagens arbetsliv behöver anpassas mer efter barnfamiljers behov. Föräldrarna har ofta cirka sex veckors semester – eller cirka 220 arbetsdagar per år. Barn i skolåldern har ofta cirka 16 veckors lov och cirka 180 skoldagar per år. Den matematiken går inte ihop. Skillnaden blir cirka 40 dagar varje år.

Den nya reformen kostar 5,4 miljarder kronor. Partiet har noga väntat med att presentera en så pass omfattande reform till dess att man har ett ekonomiskt utrymme. När ekonomin går bra ska det komma alla till del. Men framförallt skulle förslaget om en familjevecka innebära väsentligt bättre förutsättningar för föräldrar att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett närvarande familjeliv.

Att partiet nu går fram med detta förslag är ingen slump. Förutom hyfsat rejäla satsningarna på skolan har partiet i regeringsställning – tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet – genomfört ett stort antal satsningar på att stärka just barnfamiljers förutsättningar att få vardagen att gå ihop:

  • Höjda barnbidrag och studiebidrag.
  • Gratis medicin för barn och ungdomar.
  • Gratis glasögon för barn och ungdomar.
  • Gratis kollektivtrafikkort på sommarlovet för tonåringar.
  • En rejäl satsning på att stärka och utveckla fritidsverksamheten.

Detta står i skarp kontrast till Timbros förslag som skulle göra det svårare att kombinera ett yrkesliv med familjeliv. Att man som förälder, likt Timbro föreslår, ska belåna sig för att kunna ta hand om sina barn skulle slå väldigt hårt mot familjer och mot jämställdheten. Det hör inte hemma i välfärdens Sverige

Den stress och tidspress många föräldrar känner i dag är ett reellt problem som behöver politiska lösningar. Att möjliggöra för mer tid med våra barn, samtidigt som vi får ett mer hållbart arbetsliv, är ett sådant. En satsning som märks i barnfamiljernas vardag är betydligt viktigare än skattesänkningar.

Daniel Färm

Chef Tankesmedjan Tiden
Elin Ylvasdotter
Kommunikationsansvarig Tankesmedjan Tiden