Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I början av året rapporterade Oxfam att världens åtta rikaste personer tillsammans äger mer än världens fattigaste hälft. Även om det är svårt att hitta helt jämförbara och rättvisande statistik, så är både utvecklingen och huvudpoängen i Oxfams sammanräkning övertydlig: det finns en alltmer extrem koncentration av rikedom. Några lever i absurt överflöd medan andra trots jobb knappt har mat för dagen.

Läs Monika Arvidssons ledare på Östra Smålands Nyheter.