Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 5-6 oktober anordnar Arbetarrörelsens forskarnätverk sin årliga forskarkonferens, i år på temat samhällets krisberedskap.

Extraordinära händelser kan snabbt förändra förutsättningar för samhällets organisering.Pandemier, extrema natur- och väderhändelser,migration, ekonomiska eller tekniska kollapser, terrorism och krig är alla exempel på hastiga förändringar som ställer stora krav på snabba omställningar av samhällets uppmärksamhet och resurser. Riskerna gäller inte bara sådant som sker inom våra egna gränser, utan även händelseutvecklingen i länder långt borta.

Hur bygger vi ett starkt samhälle som klarar dessa stora påfrestningar?

Konferensen som hålls på Runö folkhögskola utanför Stockholm, riktar sig precis som tidigare år till forskare, politiker och yrkesverksamma som vill vidga och fördjupa det politiska samtalet om samhällets kris- och försvarsberedskap.

Det finns en särskild kvot för de som presenterar sin forskning, deras närvaro på konferensen är kostnadsfri. Men först till kvarn gäller!

Mer information om konferensen och länk till anmälan finns på: https://forskarnatverket.wordpress.com/2017-ars-konferens

Notera att sista anmälningsdag är den 31 augusti.