Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ordval som avgör – En undersökning av dagstidningarnas avhumaniserande flyktingretorik

Hösten 2015 var speciell. Nyhetsflödet dominerades av den så kallade flyktingkrisen. I slutet av november kom beslutet om att införa ID-kontroller vid Sveriges gränser och att minska antalet flyktingar som tog sig till Sverige. Hur rapporterades det om flyktingarna under denna period? Sågs de som offer eller beskrevs de som ett hot? Vilka ord använde nyhetsredaktionerna sig av, och bidrog svenska medier till den allt hårdare retoriken kring flyktingar? Sirin Kara och Torsten Kjellgren har undersökt det här mer djupgående och redovisar sina resultat och slutsatser i rapporten.

Ladda ned rapporten här.