Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I den här analysen utreder Kjell Östberg, historiker på Södertörns Högskola, välfärdsstatens utveckling från efterkrigstiden fram till våra dagar med särskilt fokus på viktiga skiften och brytpunkter. Hur kunde det svenska välfärdssamhället växa fram så snabbt, varför ifrågasattes det senare, och varför började det så småningom brytas ner? Dessa är några av de frågor som Östberg tar sig an i analysen.

Texten är en delrapport i ett större projekt om politisk dagordning. Fler delrapporter kommer att ges ut under våren utifrån andra fokusområden med andra författare.