Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Inom retoriken talar man om att dela doxa, enkelt förklarat att man delar samma världsbild. Man måste ta reda på om den man argumenterar med, via text eller i ord delar samma doxa för att kunna ha ett konstruktivt samtal. Talar vi ens om samma sak? Många gånger tror vi att vi delar doxa, att det finns vissa fundament vi är ense om. Demokrati är oftast en sådan doxa. Vi kanske har olika parlamentariska lösningar, men vi tror på demokratin som idé. Därför behöver vi inte försäkra oss om att våra debattmotståndare också tror på demokrati när vi diskuterar politiska lösningar på ibland svåra och komplexa problem. Fundamenten är ändå desamma.

Läs hela texten av Lisa Andersson här.