Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ett samtal med Daraka Larimore Hall, vice ordförande Demokraterna i Kalifornien.

Växande ojämlikhet, minskad tillit till samhället och politiken, hopplöshet och otrygghet är några av de faktorer som ofta används för att förklara framväxten av högerextrema partier, både i Sverige, övriga Europa och i USA. Faktorer som utmanar traditionella partiers styrka och möjlighet att bygga en starkare demokrati, jämlikhet och samhällsgemenskap. Hur organiserar vi oss för att minska polarisering och populism? Hur bygger vi en stark folkrörelse inför valet 2018?

I USA samlar sig demokraterna efter förlusten mot Donald Trump och gör sig redo för mellanårsvalen i november 2018. I Sverige laddar vi inför höstens valrörelse. Vad kan vi lära av varandra för att aktivera, ge energi till och organisera våra rörelser?

Samtalet hålls på engelska och leds av Maja Stilling, utredare Tankesmedjan Tiden.