Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Vilka är möjligheterna för socialdemokratin och liberalismen att hitta gemensamma mötespunkter i dagens ideologiska landskap? Den frågan ställer Tiden i ett samarbete med tidskriften Liberal debatt. De båda tidningarna gör ett gemensamt temanummer med skribenter som Per Svensson, Ann-Marie Lindgren, Per Wirtén, Sakine Madon och Gabriel Ehrling.