Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

I nummer 3 av Tiden tas tempen på Socialdemokratin efter höstens val.

Vilka utmaningar står politiken inför, hur regerar socialdemokrater i koalition?