Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Tiden Magasin - Arkiv

jun

Viktigt med dialog även med ”fienden”

11 juni, 2015

Det finns ingen meningsskillnad mellan Klas Gustavsson och mig när det gäller antisemitismen, men väl i behovet av dialog, skriver Peter Weiderud i ett svar på Klas Gustavssons text.

Låglönejobb skapar ingen hållbar framtid

10 juni, 2015

I ett Europa där arbetsmarknaderna blir allt osäkrare och konkurrensen hårdare är det viktigt för en modern arbetarrörelse att våga se på framtid och utveckling med optimism. Arbetarrörelsen måste utmana doktrinen att konkurrenskraft på en global marknad är något som uppnås genom otrygghet och sänkta löner utan att för det vilja stoppa framtiden. Låt framtidsvisionen styra politiken, inte nyliberal pessimism.

Det var antisemitism, inte klarinettspel

10 juni, 2015

I Tiden nr 1 2015 kritiserade jag hur socialdemokrater många gånger gjort sig till skyldiga till att bagatellisera eller understödja antisemitiska uttryck. Flera av mina exempel berörde företrädare för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (STS, tidigare Broderskap).

Hur kurderna äntligen kom in i det turkiska parlamentet

8 juni, 2015

Ödesvalet som det kallats i svensk media avgjordes igår. Det kurdiska partiet HDP gick över parlamentströskeln med dunderbrak. Det goda resultatet är en följd av Erdogans storhetsvansinne, ökad polarisering i Turkiet och skickligt ledarskap.

Ojämlik syn på kvinnors idrottande försämrar folkhälsan

5 juni, 2015

I går presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Gabriel Wikström både direktiven och ordföranden för den nya folkhälsokommissionen för jämlik hälsa. Enligt regeringens hemsida är kommissionens uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Klimat i stormakternas händer

2 juni, 2015

Inför klimatmötet i Paris senare i år handlar det om tre stora aktörer – EU, USA och Kina. Om dessa tre kan komma överens kan det finnas hopp för ett globalt avtal. Men även andra snabbt växande ekonomier kommer spela en roll, och de inspel som gjorts före mötet visar att perspektiv och ingångsvärden varierar kraftigt.

Icke önskvärd bolagsform på väg att etableras i EU 

1 juni, 2015

EU-vokabulären har utökats. Societas Unius Personae, förkortat SUP, är en ny form för enmansbolag. EU:s ministerråd för konkurrenskraft har i syfte att underlätta gränsöverskridande företagande, har enats om ett direktivförslag för att införa SUP. Går ministerrådets förslag igenom är möjligheten att starta bolag bara några musklick borta och kräver enbart ett aktiekapital på 1 euro. Lättare än lätt.

Klimatet måste bli en vinnarfråga

1 juni, 2015

Klimatmässigt kommer Paris med största sannolikhet att bli ett misslyckande, säger Naturskyddsföreningens Svante Axelsson. Men politiskt kan det bli en framgång, och det är också viktigt. Dessutom kommer många av de viktigaste länderna anta betydligt mer ambitiösa klimatprogram alldeles på egen hand.

maj

Statsapparaten 61 – Intervjuer från Socialdemokraternas 38:e partikongress

31 maj, 2015

I veckans avsnitt ägnar vi tid åt att prata med ett gäng besökare på S-kongressen. Vi träffar Anneli Nordström, ordförande för Kommunal, Karl-Petter Thorwaldsson ordförande för LO, Jonna Waltersson, chefredaktör på Dagens Arena och Leif Pagrotsky, tidigare näringsminister och kulturminister.
Vi frågar om kongressen och ber dem ge sin syn på vad som händer inom S nu. Med Pagrotsky gör vi en liten avstickare för att prata om hans debattartikel om Stockholms kollektivtrafik. Hans kanske hitills enda svar på kritiken från Socialdemokraterna i Stockholms Läns Landsting.

Medverkande:
Malin Hanson, Tidskriften Tvärdrag

Mattias Vepsä, ABF

Producent:  Andreas Kjellander, Dorothea Media.

S-kongress och socialdemokratins utmaningar

29 maj, 2015

Ny partikongress och nya larmrapporter om att Socialdemokraterna tappar i förtroende. Enligt de senaste opinionsmätningarna ligger S nära 25 procent. En nivå som många socialdemokrater länge uppfattat som partiets botten. Lägre än så går det inte.

DEBATT Replik: Många missuppfattningar om STS

27 maj, 2015

En brokig samling partikamrater har tagit sig före att skriva en lång inlaga där de något blandar äpplen och päron. De ansätter Socialdemokrater för tro och solidaritet och har samtidigt synpunkter på partiets deltagande i kyrkovalen.