Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Regeringsbildningen kommer förmodligen ta tid. Men socialdemokratin kan inte vänta. Trots ett valresultat över förväntan gjorde vårt parti sitt sämsta riksdagsval någonsin. Att detta gav svensk socialdemokrati knappa 30 procent (i ett Europa där socialdemokratiska partier förtvinar) skall vi påminna världen om. Men varje gång vi upprepar det internt stelnar vi i vår nya självbild. Den tredjedel väljare som på kort tid lämnat socialdemokratin kan vinnas tillbaka – förutsatt att vi har den ambitionen.

 

Majoriteten av riksdagsvalen sedan vi skribenter föddes har varit usla. När eftervalsdebatterna lagt sig har vi ändå vuxit in i vår nya roll. Älsklingströjan har genom åren krympt i valtvätten. De hängivna tycker fortfarande den passar helt okej, bara vi vänjer oss. Vi ska inte vänja oss. Tröjan börjar bli trång. Behovet av socialdemokratisk politik är skriande. För socialdemokratin går Sverige först – och en blocköverskridande regering för att hålla SD undan inflytande är det nu det bästa för landet. Men när vi välsignar en sådan måste vi i samma andetag ställa höga ställa krav på Socialdemokraterna som parti. Vi mår bra av krisinsikt, uppdaterad intern studieverksamhet och aktiv politikutveckling. Om vi ska regera med de borgerliga krävs att vi har en egen röst som hörs.

 

Annars vinner vi aldrig åter de män i LO-kollektivet som gått till Sverigedemokraterna. En socialdemokrat kan inte landa i att Sverigedemokraternas framgångar är sprungna ur svensk kolonialism. De har fötts ur samhällets svek mot de delar av befolkningen som vi alltid sagt oss värna. Lika viktigt är att arbetande kvinnor känner att vi står upp för deras arbetsvillkor, ekonomi och trygghet. Vänsterpartiet ökar och i synnerhet bland kvinnor. Ska socialdemokratin ha en framtid måste vi skydda de grupper som traditionellt lagt sina röster på oss. Dessa grupper är fortfarande drabbade av åtta års borgerligt styre, men deras upplevelse är att inte heller vi gjort tillräckligt. Vi måste visa att våra reformer kan minska inkomstklyftorna. Den politik vi för ska främja våra värderingar.

 

Alla förstår att riksdagens sammansättning av idag innebär begränsningar för vad socialdemokratin kan åstadkomma. Men väljarna måste kunna känna åt vilket håll vi vill. I vår iver att tillfredsställa varje målgrupp har vi kunnat säga lite vad som helst. Vi har gjort oss irrelevanta för människor när vi varit ängsliga för vad våra politiska motståndare ska tycka om oss. Vad högern ska säga om att vi vill begränsa vinsterna i välfärden och vad röster till vänster ska tycka om migrationspolitiken. Resultatet har blivit att människor inte ser vår linje. Vårt parti är bra på att tala om målgrupper – av nödvändighet eftersom vi till skillnad från andra partier har mer än en. Men hårdvaluta i dagens politiska värld är genuinitet och socialdemokratin har fått betala ett högt pris för velighet och dålig självkänsla.

Vi måste sluta tala med splittrad röst till målgrupper och börja tala till valmanskåren. Vi ska ha en sammanhållen välfärdsmodell med modernt fokus på jämlikhet, hållbarhet, ekonomisk stabilitet och tillväxt. Genom att göra upp med de stora systemfelen i svensk skola, sjukvård och pensioner – genom att ha en egen linje – kommer vi tilltala flertalet. Om en blocköverskridande regering blir nödvändig för Sveriges väl måste vi hjälpas åt att inte glömma vad som är socialdemokratins uppdrag.

 

Samuel Guron
Josefine Helleday
aktiva i S-jurister på Stockholms Universitet