Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Skandalerna på demokratiinstitutet Idea kastar en skugga över andra multilaterala samarbeten och biståndsprojekt.

Det måste bli ett omedelbart slut på problemen, annars måste Sverige dra in stödet.

Ja, i helgen hände det alltså igen. Det bröt ut en mindre skandal länkad till det multilaterala demokratiinstitutet Idea.

Idea har ett dussintal medlemmar och är baserat i Stockholm. Det startades på 90-talet av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Uppdraget är det inget fel på. Tvärtom. På flera sätt är det just verksamheter som Ideas som behövs i vår tid, när gränsen mellan diktatur och demokrati hela tiden naggas i kanten. Idea ska hjälpa till i internationella demokratiseringsprocesser och stötta länder som tidigare varit diktaturer och nu vill hålla demokratiska val.

Problemet är att institutet gång på gång avslöjats ha en märklig syn på pengar. Lönerna är höga (satta efter FN-standard) och skattefria (eftersom det är en internationell organisation). Förmånerna har varit många och frikostiga. Och flera gånger har det skrivits om förhållanden som liknat vänskapskorruption. Helgens artiklar i DN visade att en konsult kvitterat ut över en miljon för att marknadsföra en intervjubok, som dessutom marknadsförts uselt. Boken har sammanlagt kostat Idea sju miljoner kronor att göra. Låt vara att det är en bok med intervjuer med några av världens mest kända politiska ledare, men sju miljoner är en direkt bisarr siffra.

Alla som kan något om bokbranschen vet att det inte kostar så mycket att producera en bok, ens med en massiv marknadsföringsbudget. De vänner till Ideas högste chef som fick uppdraget har tagit ett brutalt överpris, och fakturorna har godkänts.

Läget blir inte bättre av att det konsekvent, vid varje avslöjande, varit Ideas egna anställda som agerat visselblåsare eftersom de är missnöjda med hur ledningen sköter pengarna, anställningarna och uppdragen.

Senast en avhoppad kommunikationschef.

Och varje gång detta hänt har svenska UD och biståndsministrar av olika politiska färg sagt att de ska se över sitt stöd. Att de ska kräva bättre ordning på pengarna, en mer rimlig hantering av biståndsanslagen. Ändå har Idea fortsatt få pengar, trots att skandalerna avlöser varandra.

Nu säger biståndsministern att pengarna för i år ska stoppas till dess att frågorna är utredda. Låt oss hoppas att UD är mer konsekventa den här gången.

De ständiga problemen med Idea tar fokus (och resurser, uppenbarligen) från organisationens egentliga uppgift. Det håller inte i längden. Särskilt om allt fler länder i dag står och väger mellan demokrati och en mer kinesiskt inspirerad modell för utveckling. En modell där man möjligen kan hålla val, men ändå se till att de ger exakt det resultat makthavarna önskat sig.

Just då skulle en multilateral organisation som står upp för demokratins principer behövas som mest. Istället kastar Ideas verksamhet en skugga över sin egen och andra liknande organisationers arbete. Trovärdigheten skadas.

Å andra sidan visar kanske granskningarna av Idea att det skulle behövas en liknande genomlysning av fler multilaterala organisationer. För att de ska kunna leva upp till sitt egentliga uppdrag. För att de ska bli effektiva verktyg i en tid av global osäkerhet.

 

Jesper Bengtsson, chef Tankesmedjan Tiden