Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En intervju med Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister