Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Varför gick det som det gick i valet? Vad händer nu? Och hur ser framtiden ut, för politiken i allmänhet och för Socialdemokraterna i synnerhet.

Panelen:

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden
Lisa Pelling, utredningschef Arena idé
Daniel Suhonen, chef Katalys
Carl Melin, forskningsledare Futurion
Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Johan Ulvenlöv, valledare LO
Marika Lindgren Åsbrink, utredare LO
Helena Salomonson, kommunikationchef Socialdemokraterna
Göran Greider, författare och chefredaktör Dalademokraten

Samtalet leds av Elin Ylvasdotter, Tankesmedjan Tiden