Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ett seminarium om utländska och inhemska försök att underminera demokratins processer.