Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Feministisk salong om systerskapet med Veronica Palm, Sara Haraldsson och Amelia Adamo! Lina Stenberg leder samtalet.