Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokratiska förluster i Tyskland och Nya Zeeland – vad beror det på? Här argumenterar Tankesmedjan Tidens praktikant Lovisa Ström i frågan.

Först publicerad 2017