Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Skolvalssystemet har ökat segregationen i samhället. Men i vår senaste rapport finns flera förslag på hur skolvalssystemet kan förändras, så att det bättre kombinerar föräldrarnas och elevernas intresse att få önska skola med samhällets intresse av blandade elevgrupper.

Läs rapporten, som är skriven av nationalekonomerna Dany Kessel och Elisabet Olme här:
https://tankesmedjantiden.se/…/ny-forskningsrapport-10-for…/