Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den nordiska modellen är hotad. Fasta jobb blir alltmer sällsynta, tidsbegränsade och tillfälliga anställningsformer allt vanligare. Heltidsjobb med schyssta villkor byts ut mot timvisa SMS-anställningar och låglönejobb. Fackens inflytande minskar, och organisationsgraden går ned. Såväl arbetsgivare som borgerliga partier ifrågasätter öppet idén med kollektivavtal och därmed en av den nordiska modellens grundprinciper. Hur kan denna utveckling vändas?

Utredaren Mats Wingborg har tagit sig an detta i en ny rapport, som en del av ett stort projekt om den nordiska modellen, initierat av Samak (nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté). Läs mer här: https://tankesmedjantiden.se/nordiska/se-den-nordiska-modellen-vad-kravs/ 

I första seminariet deltar:

Mats Wingborg, rapportförfattare (Sverige)
Inger Marie Hagen, arbetsmarknadsforskare vid Fafo i Oslo (Norge)
Niels Munch Kofoed, LO (Danmark)
Camilla Herdahl, 3 F (Danmark)

Samtalet modereras av Jesper Bengtsson, chef på Tankesmedjan Tiden. Samtalet sker på de nordiska språken.

I andra seminariet deltar:
– Mats Wingborg, utredare och författare av projektets första rapport
– Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen och författare av projektets andra rapport
– Jesper Bengtsson, chef Tankesmedjan Tiden och författare av projektets slutrapport
– Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet