Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

På Socialdemokraternas dag bjuder vi in till ett angeläget seminarium om partiets vägval. Sverige står inför olika samhällsproblem. Vilka av dessa bör lösas, och hur? Socialdemokraterna som parti men även regeringsbildare står inför ett antal vägval.