Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Turerna kring regeringsbildningen har varit många. I media får de spelteoretiska perspektiven stort utrymme, men grunden till förhandlingarna är politiska. Vilken politisk inrikting kommer nästa regering att få? Vilka parlamentariska förutsättningar finns? Hur ska de olika partierna navigera i det nya politiska landskapet med kompromisser, förhandlingar och nya slags samarbeten? Hur ska man tolka överenskommelse som skett mellan S/MP/C/L? Och hur ska allt sluta?