Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Det är högst rimligt att FN kallar detta för etnisk rensning, och ett av de viktigaste kraven det internationella samfundet kan ställa nu och framöver är att Burma tillåter flyktingarna att återvända till sina hembyar” menar Jesper Bengtsson

Först publicerad 2017