Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vilka investeringar behövs för en hållbar framtid?

Tankesmedjan Tiden har påbörjat arbetet med ett antal rapporter på temat hållbarhet, med särskilt fokus på klimat och miljö. Forskningen är tydlig och visar att en omställning behöver ske närmaste åren om vi ska stoppa den globala uppvärmningen. Emilia Bjuggren, borgarråd i opposition med fokus på klimat, har skrivit den första rapporten för Tiden med tema nödvändiga klimatinvesteringar. Med en gedigen åtgärdslista som grund diskuterar vi vår tids ödesfråga på ett framåtsyftande och konstruktivt sätt!

Medverkande i programpunkten:
Emilia Bjuggren,(S), oppositionsborgarråd
Mattias Vepsä (s) , riksdagsledamot
Magnus Nilsson, expert på EUs klimatlagstiftning
Hanna Stenegren (C), politiskt sakkunnig klimatfrågor
Moderator: Amanda Schulin, Tankesmedjan Tiden