Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Visst är det bra med en ny jämställdhetsmyndighet i Sverige. Men är det inte en ny JämO – en ombudsman som också kan företräda enskilda ärenden – som behövs? Lina Stenberg debatterar i frågan. Läs mer på: http://tankesmedjantiden.se/varfor-inte-en-jamstalldhetsom…/

Först publicerad 2016