Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Denna rapport av Emil Bustos och Elis Örjes utvärderar bland annat de utförsäljningar som gjordes under alliansregeringen.  Nya privatiseringar har aviserats inför 2018 av de borgerliga partierna men denna rapport påvisar att privatiseringarna inte går att motivera utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, tvärtom finns det flera exempel där utförsäljning och privatisering skulle vara direkt skadligt.

Läs mer här: https://tankesmedjantiden.se/wp-content/uploads/2018/08/Rapport_Digital.pdf