Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ökningen av psykisk ohälsa bland unga är alarmerande. Tankesmedjan Tiden vill se en kriskommission för att bryta utvecklingen och lämnar flera förslag för hur den psykiska hälsan kan stärkas.

Läs rapporten: https://tankesmedjantiden.se/…/ha%cc%88lsa-framtiden-en-ag…/