Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Fackens inflytande på den europeiska arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i takt med att allt färre organiserar sig. I detta seminarium diskuteras fackens utmaningar i ett europeiskt perspektiv. 

Seminariet diskuterar bland annat ungas engageman i facken, om svårigheterna med gränsöverskridande samarbeten, om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och mycket mer. I detta seminarium medverkar:

-Marita Ulvskog (S)
-Philip Botström (SSU)
-Elisabeth Brandt Ygeman
-Bengt Larsson, professor i sociologi

Modererar gör Monika Arvidsson