Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Samtal med Aida Hadzialic, fd gymnasie- och kunskapsminister, på S-kongressen.