Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Förslaget om en extra familjevecka ger alla familjer bättre möjlighet att kombinera arbete och fritid.