Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det är dags att se över det svenska skattesystemet. I dagens ekonomi där de mest förmögna i samhället tjänar sina pengar på kapital, arv och fastigheter snarare än lön så bör det förra beskattas i större utsträckning än det senare. Det menar Tidens utredare Torsten Kjellgren.