Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sverigedemokraterna är vare sig en dagslända eller enbart ett populistiskt parti. De bygger sina framgångar på en betydligt mer genomtänkt – och därmed farligare – idégrund: radikalkonservatismen.

Den har legat slumrande sedan den tappade sin attraktionskraft efter att först ha motsatt sig den moderna liberala demokratins införande och sedan bäddat för fascismens och nazismens genombrott.

Men nu är den tillbaka – med besked. Från Trump, Bolosnaro i Brasilien och Duterte i Filippinerna till Orbán i Ungern, Le Pen i Frankrike och Sverigedemokraterna i Sverige. Vad kännetecknar radikalkonservatismen? Vad skiljer den från värde- och socialkonservatismen – och på vilket sätt knyter den an till nationalism och högerextremism?

Det har Tankesmedjan Tiden undersökt i en helt ny rapport av statsvetaren Mike Enocksson.

Läs mer här: https://tankesmedjantiden.se/wp-content/uploads/2018/12/RADIKALKONSERVATISMEN_WEB.pdf

Efter rapportpresentation deltar följande personer i ett panelsamtal:

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare och expert på högerextremism

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare som forskat om konservatismens idéutveckling

Göran Dahl – professor i sociologi som forskat om bland annat radikalkonservatism