Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Från landsbygdsbor med kortare utbildning till storstadsbor i tillväxtområden

Ett sätt att förstå Socialdemokraternas valresultat – och framtida vägval – är att titta på hur partiets väljarkår förändrats i de senaste valen. Under 2000-talet har ett inte oväsentligt skifte ägt rum. Från att ha presterat bäst bland väljare på landsbygden, med kortare utbildning och lägre inkomster 2006, presterade partiet 2018 bäst bland de motsatta grupperna.

Denna analys gäller Socialdemokraternas riksdagsresultat i Sveriges samtliga 290 kommuner i de senaste fem valen (2002–2018). Genom att jämföra förändringar i valresultaten med sju kommunegenskaper – medianinkomst, utbildningsnivå, befolkningsutveckling, arbetslöshet, medelålder, kommuntyp samt mottagande av nyanlända – kan vi få en förståelse för vilka som har fått ökat respektive minskat förtroende för Socialdemokraterna. Analysens fokus på förändringar innebär att en rörelse från 14 till 15 procents väljarstöd är en god prestation medan en rörelse från 31 till 30 procent är en dålig, även om 30 är en dubbelt så stor siffra som 15…

Hela den här texten finns att läsa i tidningen. De som går att läsa gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!