Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Mer policy – mindre strategi - Marika Lindgren Åsbrink

Politik har alltmer blivit en kamp vid skrivborden där lösningarna sker på papper och inte i verkligheten. Marika Lindgren Åsbrink skriver om en övertro på politiska strategier och om behovet av policyutveckling.

 

Vallokalsundersökningen visar att förtroendet för politiker sjunkit de senaste valen. Enligt DN/Ipsos får årets valrörelse rekordlågt betyg. Andelen som tycker att den var dålig var dubbelt så hög – 42 procent – i år som 2006, medan bara 15 procent tyckte att den var bra. Exakt varför framgår inte, men det är en oroande utveckling.

 

Jag tror att ett skäl till den politiska utvecklingen, både vad gäller väljarnas missnöje och vilka partier som gör framgångar, handlar om ett växande gap mellan politik och verklighet. Tendensen att lösa samhällsproblem semantiskt snarare än reellt finns i flera partier, även inom S. En marginell förändring av en budgetpost blir rent kommunikativt att fixa skolresultaten/få fler växande företag/stoppa kriminaliteten. Som politiker är det ju omöjligt att ha annat än ambitiösa mål. När vi själva glömmer bort att det är skillnad på kommunikativa och reella lösningar uppstår dock problem…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 3/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden