Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Lär av Gustav Vasa & Henrik Jönsson - Emma Fastesson Lindgren

Ska man vinna politiska val måste man vinna dagordningen. Emma Fastesson Lindgren inspireras av Gustav Vasa och skriver om kommunikationsinsatser och opinionsbildning som gör skillnad.

 

Om kung lyckades Gustav Vasa sätta bilden av sin samtid. Han beskrev själv sina äventyr och sina bedrifter för Sverige. Samtidigt utmålade han sina motståndare som simpla horkarlar och upprorsmakare. Han hade möjlighet att göra detta i och med sitt monopol på tryckpress, och för att han förstod ordets makt.

Det socialdemokratiska arbetarpartiet var under 1900-talets början en mästare på att sätta bilden. Genom att resa runt på järnvägen och agitera lyckades de socialdemokratiska företrädarna kommunicera sina lösningar och värva anhängare som la grunden för ett långt maktinnehav. Via A-pressen kunde opinionsbildningen fortsätta och problemformuleringen ägas.

I de nationella kampanjerna spelade socialdemokratin på det svenska arvet. Att Hjalmar Branting var fortsättningen på Torgny Lagman och Engelbrekt Engelbrektsson. De vann berättelsen om arbetarrörelsen, och berättelsen om sitt land. På kontinenten var det andra krafter som vann denna kamp. Där var det fascistiska krafter som vann kampen om problemformuleringen och genomförde sina fruktansvärda lösningar.

 

De vann berättelsen om arbetarrörelsen, och berättelsen om sitt land.

I dag ser världen annorlunda ut. Svenska staten har inte monopol på varken tryckpress eller tv. Dessutom har Sverige som land fått en större befolkning med olika erfarenheter och perspektiv. Världen har globaliserats och information inhämtas på internet där vem som helst kan ses som en respektabel samhällsdebattör.

Konkurrensen om människors uppmärksamhet har ökat och det går inte längre att endast tala sakligt och enformigt för att slå genom bruset. Du måste få folk att känna något, bli arga eller skratta.

Henrik Jönsson får mig att skratta. I sina lördagskrönikor håller han en skarp monolog som bildsätts av ett underhållande montage. Det är svårt att inte uppskatta självironi och den kreativa användningen av klipp, bilder och text. Själv beskriver Jönsson avsnitten som ledartexter i filmformat. En kommunikationsform av sin tid.

Uppenbarligen finns det många svenskar som uppskattar detta format, annars hade Henrik Jönsson inte haft över 100000 prenumeranter på Youtube. Om Gustav Vasa hade levt i dag hade han förmodligen förbjudit alla andra att göra videor för att äga mediet själv. Men om August Palm hade agiterat i dag hade han gjort det genom medieplattformar såsom Tiktok. Kanske till och med drivit ett satirkonto på Instagram.

Det är inte en slump att konton och profiler som sysslar med politisk satir och komik är väldigt populära. Dyngbaggegalan och Kränkvärt på Instagram samt Barbro Pengaström på Twitter är några exempel på detta.

Möjligheten att kommunicera och formulera sitt budskap har förändrats över tid. De som har lyckats att utnyttja den nya tekniken har fått stor spridning av sin världsbild och idéer. Det gäller både Vasa, socialdemokratin och Henrik Jönsson.

Utöver att bemästra tekniken gäller också att hålla i och hålla ut. Enskilda kommunikationsinsatser kommer aldrig att vinna bilden. Därför måste långsiktig opinionsbildning prioriteras där man tar chansen att beskriva sin verklighet varje gång chansen ges.

 

Gustav Vasa och Henrik Jönsson knäckte koden för sin tid.

Ett exempel på detta är marknadsskolan. Varje gång det sker en skolskandal öppnas ett nytt kommunikativt slagfält där högern vill sätta bilden av behovet fler kontrollinstanser och att ”inte alla friskolor är dåliga”. Från socialdemokratin måste vi stå starkt och tydligt påtala att detta är ett systemfel som suger pengar ur välfärden och hämmar våra barns utbildning till förmån för obegränsade vinster. Vi måste hålla i och hålla ut tills marknadsskolan faller.

I motståndarlaget är långsiktig opinionsbildning högt prioriterat. Utöver det offentliga som Svenskt Näringsliv arbetar med så arbetar de också i det dolda. Genom sin stiftelse Fritt Näringsliv stöttar arbetsgivarorganisationen profiler, konton och koncept som sätter deras bild. Det oklart vad som kom först, hönan eller ägget, men vad som kan konstateras är att Sverige har styrts av en högermajoritet i riksdagen sedan 2006.

Sedan dess har marknadsliberala idéer smugits in i hela samhället. Elever räknas nu som kunder och nyexade sjuksköterskor står utan bostad eftersom marknaden inte har tagit sitt ansvar och byggt fler hus. Det är dags att vi vänder utvecklingen. Sverige ska bli vänster, och för att det ska ske måste vi sätta bilden, äga problemformuleringen och påverka människor där de är.

Gustav Vasa och Henrik Jönsson knäckte koden för sin tid. I morgon är en ny dag, med ny teknik och nya kommunikativa trender. Om socialdemokratin ska lära sig något från den gamla kungen och youtubern är det att utnyttja de nya teknikerna och arbeta långsiktigt och kontinuerligt.

Varje slag är viktigt. Riksdagen ska bli röd igen.

Emma Fastesson Lindgren, redaktionsmedlem Tiden och kandidat till Europaparlamentet på plats 13