Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Kristider i Europa – en mandatperiod utan dess like - Heléne Fritzon

De senaste åren har Europa ställts inför historiskt tuffa utmaningar. Socialdemokraternas delegationsledare i Europaparlamentet, Heléne Fritzon, gör nedslag i en mandatperiod där kriserna har avlöst varandra.

 

Den senaste mandatperioden i eu är sannolikt den tuffaste och mest prövande som vår kontinent upplevt sedan Sverige gick med i eu 1995. Kriser och konflikter har präglat vår omvärld.

Migrationskris, terror, coronapandemi, eskalerande gängbrottslighet, ekonomisk kris och ett folkrättsvidrigt anfallskrig i eu. Det har ställt helt nya krav på vårt europeiska samarbete.

När jag blickar tillbaka på den senaste mandatperioden i Europaparlamentet finns det tre datum som skriver historia.

31 januari 2020

När mandatperioden inleddes 2019 befann sig eu redan i en historisk vändpunkt. För första gången någonsin hade ett land lämnat unionen. Ingen visste vad Storbritanniens utträde skulle betyda.

31 januari 2020 rådde en dämpad och sorgsen stämning i Europaparlamentet. När vi tackade av våra brittiska kollegor var det många som inte kunde hålla tillbaka tårarna.

Samma dag kom notiser i de svenska medierna om att det första fallet av det nya coronaviruset hade bekräftats i Sverige.

Den politiska dagordningen kastades omkull och som vice president i vår partigrupp med ansvar för hälsofrågor stod jag plötsligt mitt i hanteringen av pandemin.

I februari 2022 togs de flesta av coronarestriktionerna bort i Sverige. Samma månad rullade de ryska stridsvagnarna in i Ukraina

Pandemin visade också vikten av nationsöverskridande samarbeten. Under den första intensiva tiden låg vårt främsta fokus på att stoppa smittspridningen. Därefter agerade eu för att gemensamt köpa in vaccindoser och samordna så att människor återigen kunde resa över gränser.

Vi lärde oss mycket av hanteringen av pandemin och EU:s roll som vi kommer behöva ta med oss för att stå bättre rustade inför liknande situationer i framtiden.

24 februari 2022

I februari 2022 togs de flesta av coronarestriktionerna bort i Sverige. Samma månad rullade de ryska stridsvagnarna in i Ukraina och Putins fullskaliga invasion av ett demokratiskt europeiskt land var ett faktum.

På EU:s tröskel rasar fortfarande ett våldsamt invasionskrig där Ukraina kämpar för sin rätt att existera.

Effekterna av kriget har likt en flodvåg spritt sig över resten av kontinenten upp till vårt land i norr – där krigshotet kommit närmare och priset för att värma våra bostäder och handla mat har skjutit i höjden.

För svenska hushåll kommer EU:s politik vara direkt avgörande för om man har råd att betala elräkningen i vinter. För det ukrainska folket handlar EU:s agerande om liv eller död.

I detta läge har Europas folk inte råd med politiker som blickar inåt, låser sig eller behandlar eu som en teaterscen för inrikespolitiskt positionerande. För oss socialdemokrater innebär den insikten att vi inte alltid låter högst. Däremot kan man vara säker på att vi alltid har socialdemokrater i varje förhandlingsrum och i varje läge står upp för svenska folkets intressen.

16 oktober 2023

Sverige befinner sig i ett nationellt nödläge. Nästan varje morgon under den här hösten har vi vaknat upp till nyheter om nya skjutningar och sprängningar. Gängkriminaliteten har eskalerat till en situation där barn skjuter barn.

I skuggan av kriserna har den organiserade brottsligheten i land efter land flyttat fram sina positioner. Det handlar om övergrepp och trafficking av unga kvinnor, narkotika och vapen som smugglas över gränser och ett hänsynslöst utnyttjande av människor i arbetslivet.

Den brutala och blodiga gängkriminaliteten är gränslös, i både handling och utbredning. Över 70 procent av alla kriminella nätverk i eu är aktiva i minst tre EU-länder. Vi måste växla upp kampen mot den organiserade brottsligheten och då behöver vi ett starkt Europa som knäcker gängen.

Vi socialdemokrater har under hösten kallat till möten i Europaparlamentet med ledamöter från andra länder som har drabbats hårt av organiserad brottslighet. Den 17 oktober kallade vi till utfrågning av den ansvarige kommissionären om hur vi ska bekämpa gängkriminaliteten, mot bakgrund av det eskalerade våldet i Sverige.

Dagen innan utfrågningen spelar det svenska fotbollslandslaget en landskamp mot Belgien i EU:s huvudstad Bryssel. Två svenska supportrar, stolt bärande sina svenska fotbollströjor, skjuts kallblodigt till döds i ett terrordåd.

Kampen mot gängkriminaliteten och terrorismen har många gemensamma nämnare. De kräver båda stärkt gränsöverskridande polissamarbete och informationsutbyte, men de kräver också att vi sätter fokus på de svarta pengarna, som är livsblodet som driver gängens aktivitet och återkommande våldsanvändning.

Genom att stärka kampen mot allt från penningtvätt och arbetslivskriminalitet till människohandel och prostitution ser vi socialdemokrater till att stärka svenska folkets trygghet och säkerhet.

EU håller ihop

Det kanske allra viktigaste jag tar med mig från mandatperioden är att trots alla kriser så har eu stått starkt. Vi är 450 miljoner européer som har lyckats hålla ihop i en historiskt tuff tid. Vi har mött kriserna med hopp och handling.

Under den senaste mandatperioden i Europaparlamentet har klimatkrisen gått in i en ny fas

Vi har visat att Sverige behöver Europa, men att Europa också behöver Sverige och svenska socialdemokrater.

Ingenstans är det lika tydligt som när det kommer till klimatet. Under den senaste mandatperioden i Europaparlamentet har klimatkrisen gått in i en ny fas och effekterna av Europas allt extremare somrar går inte att förneka: matpriserna sticker iväg när jordbrukens skördar torkar ut eller fält svämmas över, skyfall har fått vattenkraftsdammar att brista, hela floder har torkat ut på kontinenten och nya farligare fästing- och myggarter söker sig högre upp mot svenska breddgrader.

Vi socialdemokrater har fått eu att ställa sig bakom ett historiskt klimatpaket och klimatlag. Målet är glasklart: vår kontinent måste göra sig oberoende av Putin och shejkernas olja, samtidigt som vi skapar fler trygga industrijobb. Det är en ambition som i varje vändning motarbetats eller vattnats ur av de högerkonservativa krafterna i Europaparlamentet.

 

Val i ett nytt politiskt landskap

Det kommande EU-valet, den 9 juni 2024, kommer att bli helt annorlunda än tidigare val. Vi befinner oss i ett helt nytt politiskt landskap sedan valet 2019.

I det här läget, när vi mer än någonsin behöver samling och starkt ledarskap, finns det krafter i Sverige och Europa som vill något helt annat. De lägger hellre sin tid på att försöka splittra Europa, snarare än att faktiskt jobba för lösningar som gör skillnad i vanligt folks vardag.

Vårt Europa ska vara starkt och tryggt. Man ska kunna lita på att vi socialdemokrater alltid står upp för Sverige och svenska folkets intressen i EU.

Heléne Fritzon, Socialdemokraternas delegationsledare i Europaparlamentet