Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Krispolitik & politikens kris - Alexander Hallberg

Sverige befinner sig i en serie varaktiga, och troligtvis långvariga, kriser när det kommer till politik och demokratisk legitimitet. Högerpopulismen har fortsatt vinna mark, inte minst i form av Sverigedemokraternas fortsatta framgångar, den ekonomiska ojämlikheten i vårt land har blivit större, gängkriminaliteten har ökat och effekterna av flyktingkrisen 2015 gör sig ständigt påminda. Och då har vi inte ens börjat se de långsiktiga effekterna av covid-19.

Detta har påverkat politiken i allra högsta grad som präglats av en slags permanent krishantering ända sedan 2010. Trots att vi socialdemokrater har vunnit regeringsmakten två gånger i rad sedan dess har vi fått betala ett högt politiskt pris, både i väljarstöd och i politiska reformer. Krishanteringspartiet Socialdemokraterna verkar kunna lösa de flesta kriser förutom sin egen.

Men det är inte konstigt. En krissituation tenderar att skapa panik och i värsta fall helt paralysera de medverkande. Man försöker att riskminimera och dra sig tillbaka. Man fastnar i att lösa krisen ”här och nu” och tappar det långsiktiga perspektivet. Man är emot något snarare än för något…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2021. Beställ hem tidningen här och läs hela texten: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden