Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Klass i Sverige - Anna Almqvist

Denna text är publicerad i tidskriften Tiden nr 1/2021.

 

Hur ser Sverige ut på tröskeln till 2020-talet? Anna Almqvist har läst den stora klassboken från Katalys som hon menar väl skildrar hur det svenska klassamhället ser ut. Däremot misslyckas boken på en viktig punkt – den fackliga analysen.

 

Bara fyra procent av personerna som förekommer i svenska nyhetsprogram är arbetarklass. Det visar medieforskarna Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt i en studie av vad de kallar ”arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier”.

Att arbetarklassens villkor sällan skildras i svenska nyhetsprogram har under pandemin blivit plågsamt tydligt. Den hemarbetande medelklassens upplevelser har fått utgöra referenspunkt i medierapporteringen om effekterna av coronakrisen – på allt från arbetsliv till privatekonomi och hälsa. Jakobsson och Stiernstedt visar med sin undersökning hur arbetarklassen under de senaste 35 åren i det närmaste har försvunnit från tv:s nyhets- och faktaprogram. Ett osynliggörande av nästan halva Sveriges befolkning vars konsekvenser nog är svåra att överskatta.

När nyliberala ekonomiska argument tagit plats i jämställdhetspolitiken har resultatet blivit en påtaglig klasspolitik som gjort att själva jämställdhetspolitiken bidrar till att spä på, snarare än minska, uppdelningen i ”vi och dom”.

Studien publicerades första gången 2018 som en del av Tankesmedjan Katalys stora klassutredning och har nu tillsammans med projektets andra rapporter, och några nya texter, samlats i antologin Klass i Sverige (Suhonen, Therborn & Weithz (red.), Arkiv förlag). Syftet är att beskriva dagens klassamhälle och bidra till ökad kunskap och diskussion om klass. Jakobsson och Stiernstedts undersökning illustrerar med obönhörlig tydlighet varför det är nödvändigt.

Bakgrunden till projektet kan sammanfattas ungefär som följer: arbetarklassen och arbetarrörelsen drev under stora delar av 1900-talet fram såväl en betydande utjämning av inkomsterna i Sverige som stora förbättringar av de politiska och sociala rättigheterna. Sedan 1980-talet har utvecklingen vänt. Sverige har gått från att vara världens mest jämlika land till att ”klass- och privilegiesamhället har kommit tillbaka”.

Huvudfokus i de flesta av texterna är just arbetarklassen: hur den ser ut, hur den förändrats…

Det här var ett utdrag av en text från nr 1/2021 av Tiden. Beställ hem tidningen här och läs hela texten: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden

 

Anna Almqvist, utredare LO