Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Mänsklighetens historia är fylld av hyckleri, så även den liberala demokratin. Johannes Milich tar hjälp av historia och filosofi för att förstå vår samtid.

Det tycks existera universella moraliska idéer. Oavsett tid eller kultur möter vi en individuell och kollektiv strävan efter att förändra världen till det bättre. Men eftersom dynamiken mellan människor är komplicerad, eftersom vi lika många gånger samarbetar som vi hamnar i konflikt med varandra, har de självklara moraliska värdena kombinerats med ytterligare en vägvisning, ibland uttryckt med grundsatsen ”ändamålen helgar medlen”.

Den tyske filosofihistorikern Johann Gottlieb Buhle menade att jesuiterna använde ordspråket som en allmän regel, vilket emellertid är omstritt. Oavsett sanningshalt vad gäller Buhles tes, säger oss den stora spridning grundsatsen fått något intressant om historia, nämligen att vi ibland influeras mer av historieskrivningen än av historien själv…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. Teckna en årsprenumeration för endast 199kr här och få hem tidningen!

Johannes Milich, Katharsis institut