Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Valresultatet väcker frågan som borgerligheten älskar att tala om: börjar det närma sig en gräns där facklig-politisk samverkan mellan Socialdemokraterna och LO inte längre går att försvara?

Endast 41 procent av medlemmarna i LO-förbunden röstade på Socialdemokraterna, jämfört med fler än varannan i förra valet. Tappet på hela tio procentenheter sker efter att LOoch förbunden genomfört en valrörelse, som kanske var den bästa på länge. Över en halv miljon medlemmar fick ett telefonsamtal från sitt fackförbund…