Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Experterna har dålig smak - Joel Stade

Det är avgörande att kunna skilja mellan populism och vad som är populärt. Joel Stade skriver om en socialdemokrati som gått vilse i frågor om arkitektur och stadsplanering. Och om en rädsla att lyssna på folket.

 

Det var kung Karl XI som byggde Karlskrona. Staden bär kungens namn – kommun-vapnet företer fortfarande hans monogram. Stadsprivilegier erhöll Karlskrona år 1680.

 

Platsen för staden – ön Trossö – är väl vald. Hamnen är oftast isfri vintertid och enkel att skydda från både landsidan och från havet. För ett Sverige med stormaktsambitioner var en örlogsbas i södra Östersjön en strategisk satsning, ett sätt att flytta fram positionerna mot danskar och polacker.

 

Stortorget i Karlskrona, beläget mitt på Trossö, väcker minnen om forna tiders höga ambitioner. Till att börja med är det ett riktigt stort torg: 200×100 meter. Vid torget återfinns rådhuset och inte mindre än två stora kyrkor: den åttkantiga och med kupol försedda Trefaldighetskyrkan från 1709 och Fredrikskyrkan från 1744, ritad av Nicodemus Tessin d.y. i italiensk barockstil.

 

Karlskronas skönhet och unika historia har inte gått omvärlden förbi. 1998 upptogs stadens centrala och historiska delar på FN-organet Unescos världsarvslista. Att staden är utomordentligt väl bevarad och ett exempel på en europeisk örlogsstad med en 300 år lång och obruten historia som flottbas har imponerat på Unesco.

 

Men det finns hot mot världsarvsstaden. Det rör sig inte i första hand om ryska undervattensoperationer eller det alltmer spända säkerhetspolitiska läget i Östersjön (även om dessa företeelser är otäcka). I stället är det ett helt och hållet hemkokt problem som kan frånta Karlskrona Unescos världsarvsstatus. På Stortorget bredvid Fredrikskyrkan planeras en ny byggnad, ett kulturhus i modern stil. Huset ska inrymma bland annat konsthall, bibliotek och scener. Medan Unesco och Riksantikvarieämbetet uttrycker skepsis verkar Karlskronapolitikerna fast beslutna att baxa projektet vidare…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 3/2022. Beställ hem tidningen här för hela texten: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden